Core Team Of SGI

Prof. Dr. Sanjay B. Chordiya
Dr. Shailesh Kasande
Mrs. Sushama Chordiya
Mr. Sachin Itkar
Dr. Datta Kohinkar
Prof. Snehal Navalakha
Dr. Kimaya
Prof. Sunil Dhadiwal
Mr. Akshit Kushal
Dr. Pratiksha Wable
Dr. Hemendra Singh
Dr. Abbas Lokhandwala
Prof. Ajit Shinde
Mr. Mandar Diwane
Mrs. Renuka Ghospurkar
Mrs. Nutan Jadhav
Mrs. Kiran Rao
Mrs. Vandana
Mrs. Sheila Oka
Enquire Now
Registration Form